Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

Ετικέτα: κτήσης

Πούλησε ακίνητο στην Αθήνα με κέρδος 33,8% επί της αξίας κτήσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πούλησε ακίνητο στην Αθήνα με κέρδος 33,8% επί της αξίας κτήσης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019, 18:22 Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του 6ου ορόφου, καθώς και δεκαεπτά (17) υπόγειων θέσεων στάθμευσης σε κτίριο γραφείων/καταστημάτων που βρίσκεται στην Αθήνα. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 2.650.000 ευρώ. Η εταιρεία, με την πώληση αυτή, κατέγραψε σημαντικά κέρδη ύψους 669.723 ευρώ, ήτοι ποσοστό 33,8% επί της αξίας κτήσης που εμφανίζει στην κατάσταση επενδύσεων. Με βάση την αποτίμηση του ακινήτου την 30.06.2019, η εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο, θα καταγράψει κέρδη ύψους 302.000 ευρώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor, Τάσος Καζίνος δήλωσε σχετικά: «Η εταιρεία ολοκλήρωσε σήμε...
Ερωτήσεις και απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τον τίτλο κτήσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τον τίτλο κτήσης

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) δίνει ο ΕΦΚΑ με ερωτήσεις και απαντήσεις, τις οποίες δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του. Ακολουθούν οι ερωτήσεις: - Τι είναι ο τίτλος κτήσης; Ο τίτλος κτήσης είναι ένας τρόπος συναλλαγής μεταξύ προσώπων που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ για δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ασκούν (ελεύθεροι επαγγελματίες) και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ (ιδιώτες) οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά-ως παρεπόμενη δραστηριότητα στους πρώτους, με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ετησίως. - Ποιοι ασφαλίζονται με τίτ...