Sporades Tv News

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Η HELLENiQ ENERGY πρωταγωνιστεί στην νέα εποχής της Ενέργειας με πυλώνα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η HELENiQ ENERGY οδηγεί, μέσα από τις δράσεις της, σε μια ουσιαστική αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχοντας ως μέσο το σχέδιο μετασχηματισμού «Vision 2025». Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια ολιστική και φιλόδοξη προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις διασφαλίζοντας παράλληλα το μέλλον του Ομίλου. Στόχος της είναι να στραφεί από την παραδοσιακή ενασχόληση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για να γίνει ένας ευέλικτος παίκτης σε ολόκληρο το ενεργειακό φάσμα. Με την ενσωμάτωση των αρχών ESG στην επιχειρηματική στρατηγική και τις επενδυτικές της αποφάσεις, η HELENiQ ENERGY δεσμεύεται σταθερά να μειώσει σημαντικά τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.

Πώς η ενεργειακή μετάβαση με όχημα την βιώσιμη ανάπτυξη πετυχαίνει μείωση των εκπομπών CO2;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με όραμα την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και αναγνωρίζοντας το τεράστιο δυναμικό της ενεργειακής μετάβασης, η HELLENiQ ENERGY χαράσσει μια πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας. Η επενδυτική στρατηγική της επικεντρώνεται στον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της για να ευθυγραμμιστεί με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να επεκταθεί σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δίνοντας έμφαση στην παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων και ενέργειας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων εκπομπών CO2, με στόχο τη μείωση των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 έως το κατά 30% 2030.

Ποια είναι η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η HELLENiQ Renewables, που λειτουργεί ως θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, ξεχωρίζει ως δυναμικός παράγοντας στο αναπτυσσόμενο τοπίο νέων εγχειρημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επί του παρόντος, με λειτουργική ισχύ 356 MW και με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης,  που υπερβαίνει τα 4,2 GW, ο φιλόδοξος στόχος είναι να ξεπεράσει το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και να υπερβεί τα 2 GW έως το 2030. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η HELLENiQ ENERGY αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον εξελισσόμενο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φωτοβολταϊκό στην Κοζάνη 204 MW – Ένα από τα μεγαλύτερα στην ΝΑ Ευρώπη – Έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο 2022

Ποιος ο ρόλος των πετρελαιοειδών στην ενέργεια του Αύριο; Και ποια είναι η Πράσινη πορεία, που ακολουθούν;

Ταυτόχρονα, διατηρώντας την ηγετική θέση της HELLENiQ ENERGY στον τομέα των πετρελαιοειδών, προχωρά σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού σε όλες τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενσωματώνουν καινοτόμες μεθοδολογίες για την παραγωγή προϊόντων ανανεώσιμης ενέργειας και σημαντικές επενδύσεις σε προηγμένα βιοκαύσιμα επόμενης γενιάς. Επιπλέον, αντικαθιστά σταδιακά τις προμήθειες πρώτων υλών στα διυλιστήρια με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Οι προσπάθειές της περιλαμβάνουν εντατική έρευνα και ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών, εκσυγχρονισμό της υποδομής παραγωγής ενέργειας και καυσίμων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα με τα καίρια έργα ενεργειακής απόδοσης, αναπτύσσεται μια πρωτοβουλία συμπαραγωγής ενέργειας με στόχο την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας και λειτουργικής σταθερότητας των διυλιστηρίων. Η στρατηγική εστίαση επεκτείνεται στην παραγωγή μπλε υδρογόνου μέσω δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Ταυτόχρονα, το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα θα χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση συνθετικών καυσίμων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στις προσπάθειες μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των αερομεταφορών. Επιπλέον, αξιολογεί ενεργά καινοτόμες τεχνολογίες για την παραγωγή αμμωνίας—ένα πολλά υποσχόμενο εναλλακτικό καύσιμο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα απαραίτητο για το βιώσιμο μέλλον της ναυτιλίας.

Γίνονται… κινήσεις στην ηλεκτροκίνηση;

Επιπλέον, η HELLENiQ ENERGY έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και κινείται με γεωμετρική πρόοδο. Νέοι σταθμοί δημιουργούνται στα πρατήρια EKO και BP, καθώς και σε καίρια σημεία κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, σε εμπορικά κέντρα και σε άλλες στρατηγικές περιοχές ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, στόχος είναι όλα τα ιδιόκτητα πρατήρια EKO και BP να πετύχουν σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα κατανάλωσης ενέργειας.

Πώς απεικονίζεται ο τομέας του Περιβάλλοντος σε αριθμούς;

Όσον αφορά τα επιτεύγματα της HELLENiQ ENERGY στον Περιβαλλοντικό τομέα, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη μείωση των κρίσιμων εκπομπών όπως τα οξείδια του θείου (SOX), τα οξείδια του αζώτου (NOX), τα σωματίδια (PMs) και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) το 2023, επιτυγχάνοντας μείωση έως και 68% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2013. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διατηρήσει υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού στο 31%, παράλληλα με ισχυρό ποσοστό ανάκτησης και χρήσης απορριμμάτων στο 87%.

Ποια τα θετικά του μετασχηματισμού για τους ανθρώπους της HELLENiQ ENERGY…;

Η αφοσίωσή της HELLENiQ ENERGY στον πυλώνα της Κοινωνίας έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και στην ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεκίνησε μια δυναμική πρωτοβουλία για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενισχύοντας μια νέα εταιρική κουλτούρα με επίκεντρο την αξιοκρατία και τις υψηλές επιδόσεις. Αυτός ο μετασχηματισμός ήταν καθοριστικός για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του Ομίλου. Επιπλέον, η δέσμευσή της για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, με συνολικά περισσότερες από 130.000 ώρες σε όλο τον Όμιλο και περισσότερες από 75.000 ώρες ειδικά εστιασμένες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, υπογραμμίζει την προτεραιότητά της στην επαγγελματική ανάπτυξη και ασφάλεια. Η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε όλες τις λειτουργίες, μαζί με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας, έχει βελτιώσει σημαντικά τους βασικούς της δείκτες απόδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειωτέο, υπάρχουν βελτιώσεις στους δείκτες, που αφορούν στα ατυχήματα απουσίας (LWIF), στα συνολικά ποσοστά τραυματισμών (AIF) και δείκτες συχνότητας συμβάντων ασφάλειας διεργασιών (PSER).

Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης των αριστούχων αποφοίτων Λυκείων της Κοζάνης, στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, τον Σεπτέμβριο του 2023

…αλλά και για το Κοινωνικό Σύνολο γενικότερα;

Αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η εστιασμένη δέσμευσή της για κοινωνική πρόοδο και ευημερία, προς όφελος περισσότερων από 750.000 ατόμων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν προγράμματα που στοχεύουν στην αποκατάσταση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυσικού περιβάλλοντος έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως έργα αναδάσωσης και κατά της διάβρωσης σε κοντινές περιοχές. Είναι επίσης αφοσιωμένη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Επιπλέον, επενδύει ενεργά στην επόμενη γενιά μέσω προγραμμάτων υποτροφιών και κατάρτισης (Proud of Youth), διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον

Πώς διαχέεται η Διακυβέρνηση, ώστε να ολοκληρωθεί η τριλογία του ESG;

Στον πυλώνα της Διακυβέρνησης, η HELLENiQ ENERGY υποστηρίζει ισχυρά αλλά προσαρμόσιμα πλαίσια εταιρικής διακυβέρνησης και πρακτικές διαχείρισης. Αυτά διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνεπή δέσμευση με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αγκαλιάζοντας μια σύγχρονη προσέγγιση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, η εταιρεία έχει ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές που προωθούν τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό και καθιερώνουν ένα πρωτοποριακό λειτουργικό παράδειγμα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα, ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η υιοθέτηση προοδευτικών λειτουργικών μεθοδολογιών υπογραμμίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως βασικό καταλύτη ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Τι λένε οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις για την μέχρι τώρα πορεία;

Η συνεχής βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης και των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα τους δείκτες και τα κριτήρια ESG, επικυρώνεται περαιτέρω από εξωτερικούς φορείς και φορείς αξιολόγησης ESG. Η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις αξιολογήσεις, κερδίζοντας επαίνους όπως αξιολόγηση Β επιπέδου διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή από το CDP και ισχυρές αξιολογήσεις ESG όπως από S&P (85% percentile: 52), B- από LSEG (3ο τρίμηνο) και μεσαίου κινδύνου βαθμολογία 27,37 από το Sustainalytics. Αυτές οι αναγνωρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών αρχών και αρχών διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις δραστηριότητές της, ώστε να τροφοδοτεί  με ενέργεια το αύριο που όλοι αξίζουμε.Source link