28 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Aποκατάσταση καθιζήσεων στο λιμένα Πατητηρίου

Τουριστική προβολή Αλοννήσου sporades tv,sporades news,sporadestv.com

Τουριστική προβολή Αλοννήσου sporades tv,sporades news,sporadestv.com

Aποκατάσταση καθιζήσεων στο λιμένα Πατητηρίου

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά η δημοτική αρχή Αλοννήσου, για την επισκευή και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Πατητηρίου, έργο προϋπολογισμού 124.000 ευρώ.

Η προγραμματική σύμβαση συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη και εγκρίθηκε. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως φορέας υλοποίησης, θα αναλάβει να διαθέσει την αναγκαία στελέχωση για την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο του Νόμου για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Περιφέρεια θα συγκροτήσει επιτροπή για την παρακολούθηση του έργου και θα καταρτίσει και εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.

Ακόμη, θα διοικεί και θα επιβλέπει το έργο, θα ελέγχει τις σχετικές συμβάσεις και θα μεριμνήσει για την προβολή του.

Από την πλευρά του ο δήμος Αλοννήσου θα διευκολύνει με κάθε τρόπο, με επιστημονικό προσωπικό, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, θα ενεργοποιεί τυχόν διαθέσιμο προσωπικό για την επίβλεψη του έργου, θα παρέχει μελέτες, απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, καθώς και τις τροποποιήσεις που ενδεχομένως προκύψουν. Η δημοτική αρχή, θα πρέπει ακόμη να παρέχει έγκαιρα στον Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου και να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση και την προβολή του κοινού.