30 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών για τα Μουσικά Σχολεία

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι

Ξεκινούν οι εγγραφές στο δημόσιο ΙΕΚ του Νοσοκομείου Βόλου που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, για τις ειδικότητες Βοηθού Νοσηλευτικής – Τραυματολογίας. Ειδικότερα για το Α’ Χειμερινό εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβάλλονται από αύριο Παρασκευή 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 5 και 6 της αριθ. 5954 Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1807/ τ.Β΄/ 2-7-2014).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν είναι η αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να είναι γνωστό το ΑΜΚΑ), αντίγραφο Απολυτηρίου οποιοδήποτε Λυκείου, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας (συναφούς ειδικότητας).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ επίσης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις κατάταξης και εγγραφής στο Γ΄ χειμερινό εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής από το ΙΕΚ (να γνωρίζεται το ΑΜΚΑ), αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ), φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδεια παραμονής και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους θα δίνονται από αύριο 1 Σεπτεμβρίου 2017 καθημερινά 08:00 – 14:00, στα γραφεία του δημόσιου Ι.Ε.Κ: Νηλείας 13 Αστέρια Αγριάς, 37300 Βόλος.

Τηλέφωνο και Fax: 24280 92200.