27 Σεπτεμβρίου 2021

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Δήμος Σκοπέλου: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις Σποράδες σήμερα


Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδόθηκε χθες Δευτέρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr) και ισχύει για σήμερα Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στους Δήμους της Π.Ε. Σποράδων (Περιφέρειας Θεσσαλίας) και ως εκ τούτου απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα,προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών για σήμερα Τρίτη 07-09-2021.

Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκοπελου, η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ετέθη σε εφαρμογή στις 5 Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ 138/Α/5-8-2021), έχει παραταθεί έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (Αριθμ. 1019/4/24-ιη’/2.9.2021 (Β’4045) Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/ 24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746), 1019/4/24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) και 1019/4/24-ιστ’/26.8.2021 (Β’ 3953) κοινές υπουργικές αποφάσεις.»),σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται, σε ολόκληρη τη χώρα και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές Natura,δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρετικώς δεν καταλαμβάνουν: α) Κατοικημένες περιοχές, β) θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, γ) ποτάμια και λιμναία συστήματα και δ) τουριστικές εκμεταλλεύσεις.Επίσης, εξαιρετικώς δεν καταλαμβάνουν, όσους μετακινούνται εντός του εθνικού οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για κάθε παράβαση, των παραπάνω, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές, Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διοικητικό πρόστιμο 1.000 €.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, απαγορεύεται κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

Για κάθε παράβαση των παραπάνω, μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας) διοικητικό πρόστιμο 10.000 €.

The post Δήμος Σκοπέλου: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις Σποράδες σήμερα appeared first on Magnesia News.Source link