Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTvs

Πολύ κάτω από τα επίπεδα τοξικότητας οι οσμές στο Βόλο – Τι αναφέρει η ενδιάμεση έκθεση

Αντιληπτές στην όσφρηση, αλλά πολύ κάτω από τα επίπεδα τοξικότητας, όπως αυτά ορίζονται από την παγκόσμια βιβλιογραφία είναι ορισμένες ενώσεις που ανιχνεύτηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το μοναδικό διαπιστευμένο  Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.

Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο ετήσιου προγράμματος που έχει αντικείμενο τη Διερεύνηση της Χημικής Σύστασης και της Προέλευσης Δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Αρχή, ήδη της επιδόθηκε η συνοπτική ενδιάμεση έκθεση του ερευνητικού έργου που αφορά την έρευνα για το χρονικό διάστημα από 23.06.2020 έως 23.12.2020.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την κατάλληλη επιστημονική μεθοδολογία, που είναι διεθνώς αποδεκτή και τα ορθά επιστημονικά πρωτόκολλα, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, παρόλο που συνέπεσε με την περίοδο της πανδημίας, με τις ανάλογες δυσκολίες που προκύπτουν από τα μέτρα covid-19.

Στην πόλη του Βόλου τοποθετήθηκαν τρεις σταθεροί δειγματολήπτες (ανατολικά, κέντρο, δυτικά) ενώ πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και με φορητούς δειγματολήπτες στον περιβάλλοντα χώρο εργοστασίων και συναφών δραστηριοτήτων σε περίμετρο έως και 15 χλμ περιμετρικά της πόλης του Βόλου, για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Επίσης δειγματοληψίες συνεχίζονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος.
Ελήφθησαν 141 δείγματα από σταθερούς και φορητούς δειγματολήπτες και μελετήθηκαν και ερευνήθηκαν 122 πτητικές οργανικές ενώσεις συνολικά, ήτοι μερκαπτάνες, θειοφαίνια, σουλφίδια, αρωματικά, αλδεΰδες, κετόνες, αλκάνια, αλκένια, φαινόλες, οξέα, αμίνες και αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα γίνουν δειγματοληψίες τόσο σε νέες βιομηχανίες όσο και σε βιομηχανίες όπου έχουν ήδη ληφθεί δείγματα.
Τα οριστικά συμπεράσματα της έρευνας θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στις βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή και την πλήρη επεξεργασία των συνολικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής από την Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η έρευνα θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.grSource link