Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας η Νατάσα Μορφογιάννη

Με απόφαση του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος, Αναστασία Μορφογιάννη, ως άμισθη αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου με θητεία ενός έτους.

Η κ. Μορφογιάννη θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτοτελών Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας και Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

β) Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας, καθώς και τη στελέχωση των υπηρεσιών ευθύνης της.

γ) Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων της.

δ) Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς της.

ε) Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

στ) Την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεμάτων που θα της ανατίθενται από τον Δήμαρχο.Source link