Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου

Βόλος: Με το σύστημα “Ζεύς” οι εκλογές στο ΠΥΣΔΕ, αν τελικά γίνουν

Με το πληροφοριακό σύστημα “Ζεύς” θα πραγματοποιηθεί η εκλογή καθηγητών στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας, όπως επισημαίνει ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χαρ. Σταχτέας. Επιπλέον αναφέρει ότι, η ΕΛΜΕ Μαγνησίας δεν έχει ορίσει ακόμη εκπρόσωπο της, καθώς διαφωνεί με την όλη διαδικασία, ενώ ήδη έχουν αποσυρθεί τρία από τα τέσσερα ψηφοδέλτια. Για το πως θα προχωρήσει η διαδικασία, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναμένει διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο.

Σημειώνεται ότι, “το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα πολλές ψηφοφορίες στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Η υλοποίηση της ψηφοφορίας με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» γίνεται με τη βοήθεια κάποιου φυλλομετρητή/πλοηγού της επιλογής του ψηφοφόρου. Τονίζεται, όπως διαβεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου. Για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εκλογής μελών του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», απαιτείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής. Ένα μέλος αυτής της επιτροπής, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, πρέπει να προταθεί από την τοπική ΕΛΜΕ.”
Source link