Σάββατο, 28 Νοεμβρίου

Με 600.000€ επιχορηγείται ο Δήμος Βόλου για αγορά μηχανημάτων

Μέσω του προγράμματος  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ο Δήμος Βόλου επιχορηγείται με το ποσό των  600.000 ευρώ για την προμήθεια τριών μηχανημάτων έργων.  Ειδικότερα, το ΥΠΕΣ κατανέμει ποσό ύψους μέχρι 29.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».Source link