Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Από την Κάλυμνο ξεκινά το πρόγραμμα των Special Olympics Hellas

Στην Κάλυμνο, με το άθλημα του Βowling, ξεκινά το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Special Olympics Hellas.
Την Παρασκευή, παρουσία του Προέδρου και Πρέσβη ε.τ, Διονύση Κοδέλλα καθώς και στελεχών των Special Olympics Hellas, πρόκειται να υπογραφεί Συμφωνητικό Συνεργασίας με τον Δήμο Καλύμνου.
Η έναρξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Κάλυμνο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία σε αθλητικά προγράμματα τόσο σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιους αγώνες Special Olympics.www.ert.gr