Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου

Φλώρινα: Συνέδριο του Ομίλου Ενεργών Νέων Δ. Μακεδονίας

Το 1ο Συνέδριο – Forum Νεολαίας Δυτικής Μακεδονίας θα διοργανώσει το Μάρτιο ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 νέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το συνέδριο με τίτλο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης – Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη – Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» θα αποτυπώσει την εγγενή διάθεση για μία σύγχρονη, επιστημονική και καινοτόμο παρέμβαση στο τοπίο των εξελίξεων της απολιγνιτοποίησης αλλά παράλληλα θα περιγράψει τους λόγους της φυγής των νέων από τον τόπο τους, την τεράστια συρρίκνωση της αγοράς εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, αλλά κυρίως θα προτείνει λύσεις με μια διαφορετική και ριζοσπαστική οπτική.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για τη συμμετοχή στις ομάδες διαλόγου του ΟΕΝΕΦ και οι παράλληλες δράσεις που θα οργανωθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας.www.ert.gr