Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη η διανομή ΤΕΒΑ στον Δήμο Κιλελέρ

Από τον Δήμο Κιλελέρ ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Eισόδημα Aλληλεγγύης (ΚΕΑ) και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές. Η διανομή για όλους τους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 08.30 – 14.00 στους παρακάτω χώρους:

Πλατύκαμπος: Δημαρχείο Πλατυκάμπου 08.30 – 11.30

Νίκαια: Πολιτιστικό Κέντρο 12.00 – 14.00

Οι δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν με τον ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτησή τους στο ΚΕΑ για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο στην ορισθείσα ημερομηνία, καθόσον δε θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής.

Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης του δικαιούχου μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο τα προϊόντα, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσιο φορέα.

Μοιράσου το άρθρο:Source link