Τετάρτη, 15 Ιουλίου

Προσλήψεις 15 εποχικών από τον Δήμο Σκιάθο για αποκατάσταση ζημιών

Δεκαπέντε υπαλλήλους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Δήμος Σκιάθου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας που «έπληξε» το νησί στις 4 και 5 Απριλίου. Η σύμβασή τους θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ μηνών από την ημερομηνία που κηρύχθηκε η Σκιάθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (6 Απριλίου). Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι: Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας μηχανολόγος μηχανικός, ένας αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, ένας τεχνολόγος τοπογράφος μηχανικός, ένας πολιτικός μηχανικός, τρεις υπάλληλοι διοικητικού ΔΕ, ένας χειριστής μηχανημάτων έργων ΔΕ και έξι εργάτες ΥΕ. Τα δικαιολογητικά είναι αίτηση (που χορηγείται από την υπηρεσία, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τους τίτλους σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως 9 Ιουνίου στο γραφείο προσωπικού του Δήμου (Διεύθυνση Νικοτσάρα 12, τηλ.: 24273 50137).

Σε νέο κτίριο Υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου
Σε νέο κτίριο θα στεγαστούν τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, η Δημοτική Αστυνομία και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σκιάθου.
Χθες ο αντιδήμαρχος οικονομικών υπέγραψε το συμφωνητικό μίσθωσης με τον εκμισθωτή του κτιρίου. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα στεγαστούν σε κτίριο συνολικού εμβαδού 248,44 τετραγωνικών. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε τρία έτη και λήγει στις 2 Ιουνίου του 2023 και το μίσθωμα στα 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Διαγωνισμός στη Σκόπελο για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προκήρυξε ο Δήμος Σκοπέλου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65.348,93 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο τηλ. 2424350119.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com