Τετάρτη, 15 Ιουλίου

Εντός του Ιουνίου η προκήρυξη για επτά οχταμηνίτες στον Δήμο Σκοπέλου

Την πρόσληψη επτά ατόμων θα προκηρύξει εντός του Ιουνίου ο Δήμος Σκοπέλου. Από τον Μάρτιο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είχε αποφασίσει, μετά την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, την πρόσληψη οχτώ ατόμων για διάστημα οχτώ μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Από το σύνολο των οχτώ εγκεκριμένων θέσεων ο Δήμος θα προκηρύξει τις επτά θέσεις και η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε την τμηματική κατανομή του υπό πρόσληψη προσωπικού. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν καθορίζονται ως εξής: Δύο άτομα ως οδηγοί απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ, ένα άτομο ως χειριστής μηχανημάτων έργου ΔΕ, τρία άτομα ως εργάτες καθαριότητας ΥΕ και ένα άτομο ως εργάτης καθαριότητας με ημίονο. Η μία θέση βοηθού ηλεκτροτεχνίτη θα προκηρυχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Στην ίδια συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 1.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που αφορούν στην προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com