Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Σκοπέλου: Προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου

Κύριε Δήμαρχε και Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», μέσα σε δύο
(2) μήνες περίπου αναδεικνύεται «πρωταθλήτης» των απευθείας αναθέσεων του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για την εκτέλεση εργασιών συγκεκριμένος
ανάδοχος-εργολήπτης, με συνολικό ποσό 40.245,20€ με ΦΠΑ 24%.
Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται με τις υπ΄ αρ. αποφάσεις:
-2/2020, αρ. πρωτ. 371/8-4-2020 «Συντήρηση και καλλωπισμός πλατειών, πάρκων
και παρτεριών χώρου στάθμευσης ΧΖΛ Λουτρακίου, 3.876€
-7/2020, αρ. πρωτ. 404/10-4-2020 «Συντήρηση και επισκευή τοίχου στη θέση Αγιος
Νικόλαος Λουτρακίου», 4.712€
-10/2020, αρ. πρωτ. 408/10-4-2020 «Διαμόρφωση εκβολής ρέματος στη θέση
Πέτρινο ΧΖΛ Λουτρακίου», 4.836€
-12/2020, αρ. πρωτ. 350/8-4-2020 «Συντήρηση δεστρών και λοιπών κατασκευών
λιμένων Σκοπέλου», 4.836€
-13/2020, αρ. πρωτ. 413/10-4-2020 «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος ΧΖΛ
Λουτρακίου στη θέση ΦΛΟΙΣΒΟΣ», 7.750€.
-16/2020, αρ. πρωτ. 455/29-4-2020 «Ανάπλαση τμήματος ΧΖΛ Λουτρακίου
έμπροσθεν Ι. Ν. Αγίου Νικολάου», 9.796€
-17/2020, αρ. πρωτ. 457/29.4.2020 «Τοποθέτηση δεστρών στη ΧΖΛ Σκοπέλου»,
4.439,20€
Επειδή ο επαγγελματικός κόσμος του νησιού πλήττεται σημαντικά από τις
επιπτώσεις της πανδημίας και την διαφαινόμενη -πανθομολογούμενη μεγάλη πτώση
της τουριστικής κίνησης, που έχει ως αποτέλεσμα και την κατακόρυφη πτώση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας και μετά από ερωτήματα πολλών Σκοπελιτών,
Γλωσσιωτών και Κληματιανών επαγγελματιών που έχουμε δεχτεί

ΕΡΩΤΑΣΘΕ:
-Διασφαλίστηκε η αναγκαία δημοσιότητα για την πρόσκληση ανάθεσης των
εργασιών και με ποιον τρόπο;
-Συλλέχθηκαν προσφορές έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση
πόρων;
-Συντάχθηκαν μελέτες και από ποια Υπηρεσία για τον προσδιορισμό των εργασιών
και το κόστος αυτών, διασφαλίζοντας την ποιότητά τους;
Ζητούμε η απάντησή σας να δημοσιευθεί και στα ενημερωτικά σάιτ του νησιού, στα
οποία θα κοινοποιηθεί και η παρούσα.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com