Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη λήψη των 800 ευρώ για τους οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά.

Από την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου και μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου θα
πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι υπεύθυνες δηλώσεις – αιτήσεις των
δικαιούχων οικοδόμων, δασεργατών, λατόμων, ασβεστοποιών κ.ά., για να λάβουν
το επίδομα των 800 ευρώ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Οι συνάδελφοι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να υποβάλλουν την
υπεύθυνη δήλωση – αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://supportemployees.services.gov.gr, εντός του προκαθορισμένου χρονικού
ορίου, δηλ. από 11/5/2020 μέχρι 17/5/2020.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης των 800 είναι οι εξής:
Α. Οικοδόμοι
 Να έχουν λάβει το δωρόσημο του Πάσχα 2020 και να μην έχουν μπει στο
ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.
Β. Δασεργάτες, λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμιρυδορύκτες Νάξου, αγγειοπλάστες,
κεραμοποιοί, πλινθοποιοί
 Να έχουν λάβει το ειδικό εποχικό επίδομα του άρθρου 22, του ν.1836/1989,
κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και να μην
έχουν μπει στο ταμείο ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι 30/4/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης των 800 ευρώ καθώς και για την
ορθή υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων οι συνάδελφοι οικοδόμοι,
δασεργάτες κ.ά. μπορούν να απευθύνονται στο σωματείο μας: Ευάγγελος
Κορέντης, τηλ. 6944-561534

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com