Πρόσκληση συμμετοχής στα εργαστήρια ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Δηλώστε συμμετοχή στα Ομαδικά Εργαστήρια του Δικτύου Πληροφόρησης
και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη Σκόπελο
την Τετάρτη 30/10/2019!
Τα εργαστήρια υλοποιούνται από το Δίκτυο Πληροφόρησης και
Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με
το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι υπηρεσίες και εργαστήρια του Δικτύου παρέχονται
δωρεάν προς τους πολίτες και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας
στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν
στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων .

Δηλώσεις Συμμετοχής έως τη Τρίτη 29/10/2019:
Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου:
Κτίριο «Ξενία», παραλία Σκοπέλου τηλ. 2424023294 – email:
kentrok@skopelos.gov.gr

* Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Λειτουργία
των εξ`αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής
πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και
των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα
κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων
περιφερειών (ΛΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια βίου μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο – (ΕΣΠΑ 2014-2020)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com