Ενημερωτική δράση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από τη διεύθυνση του 1 ου Πεπαρήθειου Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου, πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στους μαθητές των δύο τμημάτων της ΣΤ’ Δημοτικού στις 7 και 8
Ιουνίου 2018.

Η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας κα Λιθαδιώτη Αικατερίνη ανέπτυξε το θέμα «Διαφυλικές Σχέσεις-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»  μέσω της βιωματικής μεθόδου.

Στόχος της δράσης ήταν οι μαθητές:
1. Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις ικανότητες και τις δυνάμεις τους
2. Να κατανοήσουν την μοναδικότητα και την διαφορετικότητα του καθενός μέσα στην
ομάδα
3.Να εκφράσουν και να ανταλλάξουν σκέψεις, αντιλήψεις και συναισθήματα για το
φύλο τους και το αντίθετο φύλο
4. Να προετοιμαστούν για τις αλλαγές, σωματικές και συναισθηματικές, που
παρατηρούνται στην εφηβεία
5. Να εξοικειωθούν με θέματα σχετικά με τον έρωτα και να δοθεί το έναυσμα να συζητούν με πρόσωπα της εμπιστοσύνης τους
6. Να προβληματιστούν σχετικά με το πρότυπο του συντρόφου
7. Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της καλλιέργειας σεβασμού και υπευθυνότητας στις σχέσεις

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου θα ήθελε να ευχαριστήσει την Διευθύντρια του 1 ου Πεπαρήθειου Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου, κα Φραγκούλα Τουτουτζόγλου, καθώς
και τους δασκάλους των δύο τμημάτων της ΣΤ’ Δημοτικού, για την πρόσκληση και την άριστη συνεργασία.

Με εκτίμηση, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου,
Μαρία Περίσση, Κοινωνική Λειτουργός
Αικατερίνη Λιθαδιώτη, Ψυχολόγος

Κτίριο παλιού ΚΑΠΗ, Σκόπελος
Τηλ/Fax.: 24240 22834
Ε-mail: kentrok@skopelos.gov.gr
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00