26 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Πρόστιμα 95.000 ευρώ σε εκατοντάδες ελέγχους το πρώτο εννεάμηνο 2017 στη Μαγνησία

Εκατοντάδες ελέγχους πραγματοποίησαν το πρώτο εννεάμηνο του 2017 τα κλιμάκια υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας- Β. Σποράδων, του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) και του Κλιμακίου Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ), με το συνολικό ύψος των επιβληθέντων προστίμων να αγγίζει τις 95.880 ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε ελέγχους σε βιομηχανίες όπου διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παράβασης της βιομηχανικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ από το προαναφερόμενο ποσό, 29.600 ευρώ αφορά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή.

Να αναφερθεί ότι ελέγχους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κλιμάκια υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης που έχει την αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος του οικείου Δήμου. Πρόεδρος του Κλιμακίου είναι ο εκάστοτε συμμετέχον υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Το Κλιμάκιο έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλες τις εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις.

Έλεγχοι- πρόστιμα
Με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-08-2017 από το Τμήμα αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων, με αρμοδιότητα την αδειοδότηση και τον έλεγχο σε βιομηχανικές δραστηριότητες, έγιναν συνολικά 36 έλεγχοι σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, που αφορούν και θέματα συνολικής λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών Α’ και Β’ ΒΙΠΕ.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 14.430 ευρώ σε τρεις περιπτώσεις για παραβάσεις της βιομηχανικής νομοθεσίας (πραγματοποιηθείσα επέκταση χωρίς άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας) και παράβαση όρων της άδειας λειτουργίας).

Επίσης, επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 15.800 ευρώ σε τρεις επιχειρήσεις, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (μη τήρηση όρου ή όρων των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων).
Πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε τρία αρτοποιεία για παράβαση της αρτοποιητικής νομοθεσίας (παραγωγή άρτου την Κυριακή που απαγορεύεται).
Να αναφερθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το ΚΕΠΠΕ σε τρείς ακόμη βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000 ευρώ σε υδραυλικούς, για την παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας και για απασχόληση προσώπων που δεν διαθέτουν άδεια.
Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, το οποίο έχει αρμοδιότητα ελέγχου των εμπορικών επιχειρήσεων (καταστημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων), ανωνύμων εταιρειών και του παρεμπορίου επέβαλε τα παρακάτω πρόστιμα:
– Για παραβάσεις του νόμου περί Ανωνύμων εταιρειών (υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών) 11.550 ευρώ.
– Πρόστιμα ύψους 29.600 ευρώ σε ελέγχους για παραβάσεις των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή σε 383 επιχειρήσεις.
– Επίσης, έγιναν έλεγχοι σε 25 πρατήρια καυσίμων. Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε πέντε περιπτώσεις συνολικού ύψους 9.500 ευρώ, για μη ανάρτηση τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών και μη κανονική σήμανση αντλιών.

Το ΚΕΛΑΥΕ
Για την πάταξη του παρεμπορίου ελέγχους διενήργησε το Κλιμάκιο Ελέγχου Λαϊκών αγορών και Υπαίθριου εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ), που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της ΕΛΑΣ και του Δήμου, που διενεργεί και κατασχέσεις εμπορευμάτων παρεμπορίου, καθώς και από μικτά κλιμάκια υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της ΕΛΑΣ. Από τα κλιμάκια έχουν επιβληθεί πρόστιμα 3.000 ευρώ για έλλειψη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και έχουν διενεργηθεί κατασχέσεις καταστροφές εμπορευμάτων (1.080 τεμάχια υποδημάτων και 44 γλάστρες με λουλούδια).