26 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΘΕΒ ο Μ. Σφακιανάκη

Συνάντηση με τον Αντιστράτηγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ και Πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute), Μανώλη Σφακιανάκη είχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης με τον οποίο συζήτησε το επίκαιρο θέμα για την Προστασία δεδoμένων – GDPR.

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

Για τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων οι οποίοι παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προβλέπονται πολύ αυστηρές κυρώσεις.

Στους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει σε 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Για το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό θέμα και για την άμεση πληροφόρηση των επιχειρήσεων ο ΣΘΕΒ προγραμματίζει ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 – 20.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του (Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας) με ομιλητή τον κ. Σφακιανάκη και ομάδα ειδικών.