28 Σεπτεμβρίου 2023

Sporades Tv News

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Οι «έμπειροι» επενδυτές «βλέπουν» τη βιωσιμότητα ως κλειδί για αποδόσεις


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, 13:13

Οι «έμπειροι» επενδυτές θεωρούν ότι η βιώσιμη επένδυση είναι το κλειδί για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων, σύμφωνα με τη μελέτη της Schroders Global Investor Study 2022.  

Τα ευρήματα της μελέτης της Schroders που εστιάζουν στη βιωσιμότητα, βασίζονται στις απαντήσεις περισσοτέρων από 23.000 ερωτηθέντων, που επενδύουν από 33 τοποθεσίες παγκοσμίως και δείχνουν ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα (68%) των επενδυτών, που χαρακτηρίζονται ως «ειδικοί/έμπειροι», πιστεύουν ότι οι βιώσιμες επενδύσεις είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία μακροπρόθεσμα.

Το ποσοστό αυτό, συγκρίνεται με το 52% των «μέσης γνώσης» επενδυτών και το 43% εκείνων που πιστεύουν ότι έχουν τις «βασικές» επενδυτικές γνώσεις. Ομοίως, το 69% των «έμπειρων» επενδυτών συμμερίζεται την άποψη, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να υποστηρίξουν θετικές αλλαγές όσον αφορά προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.

Η Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy της Schroders, σχολίασε:

«Η αλληλεπίδραση μεταξύ βιωσιμότητας και αποδόσεων είχε φέτος μερικά αποτελέσματα που πολώνουν Ενώ οι αρχάριοι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, η πλειονότητα των επενδυτών πιστεύει ότι η βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό και υπογραμμίζει περαιτέρω τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Να βοηθήσουν, δηλαδή, τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν, όχι μόνο να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίξουν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις τους. Πράγματι, βλέπουμε μια εγγενή σχέση μεταξύ των μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδυτικών αποδόσεων και της επίλυσης ορισμένων από τις παγκόσμιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις».

Συγκεκριμένα, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ερωτηθέντες έλκονται από τις βιώσιμες επενδύσεις. Ωστόσο, οι επενδύσεις με γνώμονα  κοινωνικά ζητήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οικονομικά κέρδη κατατάσσονται μόλις στην τρίτη θέση στη λίστα των προτεραιοτήτων των επενδυτών, έχοντας πέσει τα τελευταία δύο χρόνια από το 42% το 2020, στο 36% φέτος.  

Στην Ελλάδα, οι επενδυτές έλκονται από τα βιώσιμα κεφάλαια λόγω των ευρύτερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην πλειοψηφία τους. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 10% από το 2021, φτάνοντας το 59% των ερωτηθέντων.

Ωστόσο, η έμφαση στην επίτευξη οικονομικών αποδόσεων παραμένει, όπως είναι αναμενόμενο, προτεραιότητα για πολλούς επενδυτές. Περισσότεροι από τους μισούς, με το 52% στην Ελλάδα και το 56% των ερωτηθέντων παγκοσμίως, αναζητούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που εστιάζει κυρίως στις οικονομικές αποδόσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα τους παράγοντες βιωσιμότητας.

Αυτό, ισχύει ιδιαίτερα για τους ερωτηθέντες στην Ασία (61%) και την Αμερική (60%), ενώ στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας (51%).

Επενδύσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επενδυτών για βιωσιμότητα

Από τα αποτελέσματα της μελέτης, διαπιστώνεται επίσης, ότι οι άνθρωποι θα επένδυαν όλο και περισσότερο σε βιώσιμα κεφάλαια, αν είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Περισσότεροι από τους μισούς επενδυτές σε όλα τα αυτοπροσδιοριζόμενα επίπεδα σχετικά με την εμπειρία τους, δήλωσαν ότι η δυνατότητα επιλογής επενδύσεων, που ευθυγραμμίζεται με τις προσωπικές τους προτιμήσεις βιωσιμότητας, θα τους ενθάρρυνε να αυξήσουν την κατανομή τους σε βιώσιμες επενδύσεις.

Οι άνθρωποι θα ενθαρρύνονταν να αυξήσουν τις βιώσιμες επενδύσεις τους αν μπορούσαν να επενδύσουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους

Οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα φτώχειας δείχνουν να δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπισή της, έναντι άλλων παραγόντων. Στην Ινδία, η εξάλειψη της φτώχειας ήταν η πρώτη προτεραιότητα (συγκεκριμένα, την επέλεξε το 21% των επενδυτών). Αντίθετα, οι επενδυτές στην Ελβετία επέλεξαν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση και η απόδειξη καλύτερων επιδόσεων και επιπτώσεων είναι επίσης βασικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση βιώσιμων επενδύσεων.

Εκτός από τη δυνατότητα να επιλέγουν επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με τις προσωπικές τους προτιμήσεις για τη βιωσιμότητα, λίγο λιγότεροι από τους μισούς (48%), δήλωσαν ότι περισσότερη εκπαίδευση γύρω από τη βιώσιμη επένδυση θα τους ενθάρρυνε να εστιάσουν σε βιώσιμες επενδύσεις. Η έλλειψη σαφών ορισμών των βιώσιμων επενδύσεων, αναφέρθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια από όλα τα επίπεδα γνώσεων.

Συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα, περίπου το 44% των πολιτών δήλωσε ότι αν είχαν περισσότερα δεδομένα και στοιχεία που δείχνουν ότι οι βιώσιμες επενδύσεις αποφέρουν καλύτερες αποδόσεις, θα τους ενθάρρυναν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους.

Ο Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment της Schroders, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις παραμένουν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ιδιώτες επιθυμούν να επενδύσουν με βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, το “S” στο “ESG” (δηλαδή, ο κοινωνικός παράγοντας) δεν μπορεί να ξεχαστεί, με το ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση και την ισότητα να βρίσκονται στην κορυφή των επενδυτικών προτεραιοτήτων των επενδυτών.

Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση περισσότερων κεφαλαίων προς τις βιώσιμες επενδύσεις. Είναι σαφές από την έρευνά μας ότι αυτό που αναζητούν οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά καθοδήγηση και σαφήνεια. Όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι σε θέση να κατανοήσουν τα προϊόντα στα οποία επενδύουν και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και το περιβάλλον, τόσο περισσότερα κεφάλαια θα πρέπει να δούμε να εισρέουν στις βιώσιμες επενδύσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε τρίμηνο η Schroders παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που διαμορφώνουν το τοπίο της βιωσιμότητας. Οι εκθέσεις αυτές δημιουργήθηκαν για να καταδείξουν τη δέσμευση της Schroders να ενσωματώσει τους παράγοντες ESG στις επενδυτικές διαδικασίες της εταιρείας».

Ο Δημήτριος Μπατζής, Head of Greece, Cyprus & Malta δήλωσε:

«Η μελέτη μας παρουσιάζει αύξηση του ενδιαφέροντος των Ελλήνων επενδυτών στις βιώσιμες επενδύσεις.

Ιδιαίτερα αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η βιωσιμότητα κερδίζει έδαφος στα κριτήρια των επενδυτών που δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον κυρίως στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σχετικό έλλειμμα όμως, εντοπίζεται στην ενημέρωση και την παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών συμβουλών σε ό,τι αφορά τις βιώσιμες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε  ότι η έλλειψη διαφάνειας και στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο των επενδύσεων, θεωρείται εμπόδιο.

Στη Schroders επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για την ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών, ώστε να εξαλείψουμε την ασάφεια γύρω από τον ορισμό του και τι σημαίνει μια βιώσιμη επένδυση. Αυτό, βρίσκεται ανάμεσα στους στρατηγικούς μας στόχους τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε τοπικό επίπεδο».

 Source link

Αρέσει σε %d bloggers: