30 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Μεγάλη ανάγκη για αιμοπετάλια – Κινδυνεύει νεαρός Βολιώτης

Μεγάλη ανάγκη υπάρχει για αιμοπετάλια για τον νεαρό Δημήτρη Κοτσίλιος ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα. Κάθε μέρα απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός δοτών και έτσι θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει συνεννόηση με την οικογένεια. Στοιχεία για όσους επιθυμούν να δώσουν αιμοπετάλια: Δημήτρης Κοτσίλιος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Αιματολογική Κλινική. Ώρες: 08.οο-14:00