28 Σεπτεμβρίου 2022

Sporades tv news

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Μαγνησία: Στην Εφορία στέλνει ο ΕΝΦΙΑ φορολογούμενους για λανθασμένα εκκαθαριστικά, κληρονομιές και διευκρινίσεις

Εκατοντάδες φορολογούμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων και στη Μαγνησία, αναμένεται να περάσουν από τις δύο Δ.Ο.Υ. της περιοχής, είτε γιατί έλαβαν λανθασμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, είτε διότι έχασαν συγγενικά τους πρόσωπα, από τα οποία κληρονόμησαν ακίνητη περιουσία και για τα οποία πρέπει να καταβάλουν τον φόρο.

Οι φορολογούμενοι που καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, ενώ δικαιούνται απαλλαγή, αλλά δεν έλαβαν την έκπτωση 50%, θα πρέπει να ζητήσουν νέα εκκαθάριση φόρου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, που ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε πάνω σε λανθασμένη φορολογητέα αξία ακινήτων.

Σύμφωνα με φοροτεχνικό, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο είχε υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2017. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο taxisnet.
Δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι φορολογούμενοι, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
-Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
-Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ, αν πρόκειται για άγαμο, τις 150.000 ευρώ, αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά, και τις 200.000 ευρώ, αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
-Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Εφόσον η αίτηση έγινε αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Επίσης από τη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να περάσουν κληρονόμοι ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή εντός του 2017 ή τους τελευταίους μήνες του 2016 και έχουν κάνει ήδη αποδοχή κληρονομιάς. Οι κληρονόμοι που έχουν διακόψει τον ΑΦΜ των εκλιπόντων συγγενών τους, ζητούν και τους υπολογίζουν οι εφοριακοί τον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ, τον οποίο και θα πληρώσουν κατόπιν στην τράπεζα σε πέντε δόσεις.

Συμψηφισμοί
Οι πρώτοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος με τον ΕΝΦΙΑ ξεκίνησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για τον συμψηφισμό οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται, ήδη από προχθές, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ. Το αποτέλεσμα του συμψηφισμού αποτυπώνεται στον λογαριασμό τους στο TAXISnet. Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής φόρου εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από τον ΕΝΦΙΑ, η διαφορά πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου, τον οποίο έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Σε αντίθεση περίπτωση το ποσό ΕΝΦΙΑ που απομένει μετά τον συμψηφισμό, εξοφλείται εφάπαξ ή σταδιακά στο πλαίσιο των δόσεων που έχουν καθορισθεί. Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε πέντε μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο του 2018. Πάντως οι φορολογούμενοι που έχουν επιστροφή φόρου εισοδήματος, καλόν είναι να περνούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διευκρινίσεις.
Όλες οι πληρωμές πάντως γίνονται στις τράπεζες με την ταυτότητα οφειλής για κάθε φορολογούμενο.