22 Σεπτεμβρίου 2023

Sporades Tv News

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Λάρισα : Κάρτα εργαζομένου/επαγγελματία για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Ο Δήμος Λαρισαίων, ενόψει της λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στους επόμενους μήνες προχωράει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2023 στη λειτουργία μίας Ειδικής Πλατφόρμας υποβολής αιτήματος απο εργαζομένους στο κέντρο της πόλης που η Κύρια Κατοικία τους είναι στις περιμετρικές συνοικίες και κάνουν εξ ανάγκης χρήση το ΙΧ όχημά τους. Η αίτηση θα αφορά στην έκδοση κάρτας με την οποία θα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν τόσο στις οδούς σήμανσης Μονίμων Κατοίκων όσο και στους Περιφερειακούς Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης για προσδιορισμένο ωράριο και μετά από εκτίμηση των στοιχείων.
Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για υπαλλήλους και επαγγελματίες για χρήση ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων.

Λάρισα : Κάρτα εργαζομένου/επαγγελματία για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Η αίτηση θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά : https://www.larissa-dimos.gr/el/ergazomenoi-kentro
“Καταγράφουμε τα στοιχεία των “εργαζομένων στο κέντρο” της πόλης που έχουν “Κύρια Κατοικία εκτός κεντρικής περιοχής (Ζώνη Α & Β)”.
Θα έχουμε έτσι τα δεδομένα των πραγματικών αναγκών ώστε να προχωρήσουμε σε έκδοση “Ειδικής Κάρτας Εργαζόμενου” και να τους εντάξουμε στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
Με την Κάρτα αυτή θα μπορούν δηλαδή να σταθμεύουν δωρεάν τόσο στις οδούς σήμανσης Μονίμων Κατοίκων όσο και στους Περιφερειακούς Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης για προσδιορισμένο ωράριο μετά από εκτίμηση των στοιχείων”.
Δικαιούχοι: Υπάλληλοι / Επαγγελματίες (“εργαζόμενοι στο κέντρο” της πόλης που έχουν “Κύρια Κατοικία εκτός κεντρικής περιοχής (Ζώνη Α & Β)”) μόνο για ένα (1) όχημα Ι.Χ. κάτω των 3,5 t.
Η κάρτα θα έχει ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής τους έως την λήξη του τρέχοντος έτους της αίτησης. (κατ΄ εξαίρεση για φέτος θα έχει ισχύ μέχρι 31/12/2024) υπό την προϋπόθεση ότι, δεν έχει διακοπεί η δηλωθείσα εργασιακή σχέση στο κέντρο της πόλης.

Λάρισα : Κάρτα εργαζομένου/επαγγελματία για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος θα ξεκινήσει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.
Η υποβολή αιτήματος για χορήγηση “Ειδικής Κάρτας Εργαζόμενου” δεν έχει καταληκτική ημερομηνία.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. (έγχρωμο αντίγραφο) στην κατοχή (ή συγκατοχή) του αιτούντος (σε περίπτωση χρήσης οχήματος άλλου κατόχου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης χρήσης του οχήματος με βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής από τον κάτοχο).
 2. Βεβαίωση εργασίας για Δημόσιους, Δημοτικούς Υπαλλήλους και Ιδιωτικούς Υπαλλήλους επιχειρήσεων / Αποδεικτικό Επαγγελματικής Λειτουργίας της Επιχείρησης (ΚΑΔ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες
 3. Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης (όπως εκδίδεται από την ΑΑΔΕ). Σε περίπτωση που η Βεβαίωση αυτή δεν είναι ενήμερη τότε ανεβάζετε στα δικαιολογητικά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα το Ε1 όπου αναγράφεται η σωστή Κύρια Κατοικία μαζί με μία Υπεύθυνη Δήλωση ότι με συναίνεσή σας ανεβάζετε στα δικαιολογητικά στην Ψηφιακή Πλατφόρμα το Ε1 προς επιβεβαίωση της Κύριας Κατοικίας
 4. Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος (leasing), προσκομίζεται επιπρόσθετα φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ της εταιρίας και του αιτούντος (μαζί με την άδεια κυκλοφορίας).
 5. Σε περίπτωση εταιρικών επιβατικών οχημάτων, όταν η εταιρεία παραχωρεί το όχημα στον αιτούντα, προσκομίζεται (πέραν από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα της εταιρείας) και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι παρέχει μόνο στον αιτούντα το συγκεκριμένο όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για αποκλειστική χρήση.
  Δύο σημαντικές ημερομηνίες πλησιάζουν που αφορούν το νέο σύγχρονο “Ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης: Ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης” και τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που “τρέχει” .
  Η Δευτέρα 11/09/2023 ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και η Τρίτη 19/09/2023 ως η μέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που θα κατατεθούν.
  Κατηγορίες και Περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης
  Στο κέντρο της Λάρισας (όρια Εσωτερικού Δακτυλίου), προσδιορίζονται δύο δίκτυα οδών ελεγχόμενης στάθμευσης (βραχυχρόνια & μακροχρόνια), με βασικό κριτήριο τα χαρακτηριστικά της στάθμευσης σε κάθε περιοχή.
  Το δίκτυο των οδών ελεγχόμενης στάθμευσης σύντομης διάρκειας θα διατεθεί για όλους τους χρήστες και περιλαμβάνει περίπου 791 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης σύντομης διάρκειας
  Σχέδιο δικτύου οδών ελεγχόμενης στάθμευσης σύντομης διάρκειας (βραχυχρόνια στάθμευση)-χρώμα γαλάζιο
  Το Δίκτυο οδών ελεγχόμενης στάθμευσης μακράς διάρκειας αναπτύσσεται συμπληρωματικά του δικτύου των οδών ελεγχόμενης στάθμευσης σύντομης διάρκειας (κατ’ επέκταση), θα διατεθεί για όλους τους χρήστες και θα περιλαμβάνει αρχικά περίπου 565 (με δυνατότητα επέκτασης άλλων 111 περίπου θέσεων, σε δεύτερη φάση –σύνολο 676 θέσεις) θέσεις και εξυπηρετεί εμπορικές οδούς και περιοχές με επαγγελματική δραστηριότητα.
  Σχέδιο δικτύου οδών ελεγχόμενης στάθμευσης μακράς διάρκειας (μακροχρόνια στάθμευση)-χρώμα μπλέ

Source link

Αρέσει σε %d bloggers: