Sporades Tv News

Η ενημέρωση απο τις Βόρειες Σποράδες SporadesNew SporadesTv

Ευρωβαρόμετρο: Η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή ειδήσεων, σε βάρος του γραπτού Τύπου!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξετάζει σε βάθος τις συνήθειες των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστοσύνης των πολιτών σε διαφορετικές πηγές μέσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με την έρευνα, η τηλεόραση κυριαρχεί ως κύρια πηγή ειδήσεων για τους πολίτες (71%), ακολουθούμενη εξ αποστάσεως από τον διαδικτυακό τύπο και τις πλατφόρμες ειδήσεων (42%). Το ραδιόφωνο και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται την τρίτη θέση με 37% έκαστη.

Οι πολίτες βλέπουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες ειδήσεων και τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των influencers, όλο και περισσότερο ως αξιόπιστες νέες πηγές. Κατά συνέπεια, η χρήση πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πρόσβαση σε ειδήσεις έχει σημειώσει το σημαντικότερο κέρδος , σε σύγκριση με τον Απρίλιο/Μάιο του 2022, όταν διενεργήθηκε η τελευταία έρευνα Media and News, και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Κύπρο και τη Μάλτα.

Το 68% των ερωτηθέντων θυμάται ότι είχε πρόσφατα λάβει ειδήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μέσω του Τύπου, του Διαδικτύου, της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου – με σημαντική διακύμανση μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ 49% στη Γαλλία και 87% στην Κροατία και τη Ρουμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για το 71% των ερωτηθέντων, η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται περισσότερο για πρόσβαση σε ειδήσεις τις τελευταίες επτά ημέρες, ακολουθούμενη από τον διαδικτυακό τύπο και τις πλατφόρμες ειδήσεων (42%).

Το ραδιόφωνο και οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και οι δύο 37%) βρίσκονται στην κοινή τρίτη θέση και ακολουθεί ο γραπτός τύπος, τον οποίο αναφέρει το 21% των ερωτηθέντων.

Σε σύγκριση με την έρευνα για τα Μέσα και τις Ειδήσεις του Κοινοβουλίου το 2022, παρατηρείται αύξηση 11 ποσοστιαίων μονάδων στο συνολικό μερίδιο των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούν πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πρόσβαση σε ειδήσεις. Μικρότερες αυξήσεις παρατηρούνται όταν πρόκειται για τη χρήση εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων (+5 ), πλατφορμών βίντεο (+4 ) ή podcast (+2 ).

Η αύξηση της χρήσης αυτών των μέσων ενημέρωσης παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα περισσότερα κράτη μέλη. Ερωτηθείς για θέματα ειδήσεων στα οποία έχει προσπελαστεί τις τελευταίες επτά ημέρες, οι τοπικές ειδήσεις (επιλέχθηκαν από το 50%), η εθνική πολιτική (47%) και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις (45%) είναι πρώτες.

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων παρακολουθεί τις ειδήσεις σε καθημερινή βάση (70%), είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το 9% αποφεύγει κάποιο είδος ειδήσεων (συμπεριλαμβανομένου του 6% που προσπαθεί να αποφύγει ορισμένα θέματα ειδήσεων και του 3% που στοχεύει να αποφύγει ενεργά όλα τα νέα.

Το ποσοστό που απαντούν ότι παρακολουθούν τις ειδήσεις σε καθημερινή βάση αυξάνεται με την ηλικία, ενώ η αποφυγή ειδήσεων είναι ελαφρώς πιο πιθανή μεταξύ των γυναικών, των νεότερων ερωτηθέντων και των ατόμων με χαμηλότερη εκπαίδευση.

Το 37% των ερωτηθέντων ακολουθούν παράγοντες επιρροής ή δημιουργούς περιεχομένου σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το ποσοστό ποικίλλει ευρέως μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Το 79% των νεαρών Ευρωπαίων (ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών) ακολουθούν παράγοντες επιρροής ή δημιουργούς περιεχομένου, ενώ μόνο το 14% των ατόμων ηλικίας +55 ετών το κάνει.

Οι πιο αξιόπιστες πηγές μέσων ενημέρωσης

Το 48% των πολιτών εμπιστεύεται τους περισσότερους δημόσιους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας τους στο διαδίκτυο) ως πηγή ειδήσεων. Ακολουθεί ο γραπτός τύπος (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής τους παρουσίας), τον οποίο εμπιστεύεται το 38% των ερωτηθέντων, ενώ οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί αναφέρονται από το 29%.

Όσον αφορά την τελευταία έρευνα του ΕΚ Media τον Απρίλιο/Μάιο 2022, οι δημόσιοι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής τους παρουσίας) είναι η πιο αξιόπιστη πηγή σε όλα τα κράτη μέλη (48%) – με μόνο δύο εξαιρέσεις: η Πολωνία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ όπου οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί θεωρούνται ως η πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων (41%). Σε μια ακόμη πιο ριζική απομάκρυνση από τις παραδοσιακές πηγές ειδήσεων γενικά, οι ερωτηθέντες στην Ουγγαρία αναφέρουν «άτομα, ομάδες ή φίλους που ακολουθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» (28%) ως την πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων, μαζί με «άλλες πλατφόρμες ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων και podcasts “(28%).

Σε σύγκριση με την έρευνα ΜΜΕ και Ειδήσεων που διεξήχθη το 2022, τα ποσοστά εμπιστοσύνης των παραδοσιακών ραδιοτηλεοπτικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης και η παρουσία τους στο διαδίκτυο έχουν παραμείνει σχεδόν ίδια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις για την εμπιστοσύνη παρατηρούνται στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες βίντεο (+4 ) και τους παράγοντες επιρροής στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης (+4 ).

Ιστορικό Οι αντιλήψεις των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν, ακούν και διαβάζουν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Αυτή η έρευνα Flash Eurobarometer παρουσιάζει μια εις βάθος ματιά στη χρήση των μέσων ενημέρωσης των πολιτών και στις συνήθειες των μέσων ενημέρωσης, εξετάζοντας τόσο τα παραδοσιακά μέσα όσο και τα διαδικτυακά μέσα. Η Ipsos European Public Affairs πήρε συνέντευξη από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ΕΕ, ηλικίας 15 ετών και άνω, σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ 18 και 24 Οκτωβρίου 2023, ολοκληρώθηκαν 25.956 συνεντεύξεις μέσω διαδικτυακής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), χρησιμοποιώντας διαδικτυακούς πίνακες Ipsos και το δίκτυο συνεργατών τους. Τα αποτελέσματα της ΕΕ σταθμίζονται ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού σε κάθε χώρα.Source link

Αρέσει σε %d bloggers: